Książka „Bałkany Zachodnie między przeszłością a przyszłością”

Balkany3-tytul

 

 

Bałkany Zachodnie między przeszłością a przyszłością, pod red. Pawła Chmielewskiego i Sławomira Lucjana Szczesio, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013

 

 


 

Trzecia publikacja z serii wydawniczej Centrum „Bałkany XX/XXI” to zbiór trzydziestu dwóch artykułów opisujących wybrane zagadnienia związane z procesem rozpadu Jugosławii, jego konsekwencji dla obszaru Bałkanów Zachodnich oraz funkcjonowaniem państw powstałych na gruzach federacji jugosłowiańskiej. Autorami tekstów są naukowcy (historycy, politolodzy, prawnicy, filolodzy) z kilkunastu ośrodków akademickich i instytucji naukowo-badawczych z całej Polski.

* * *

Od Redakcji:

Przeznaczamy i kierujemy naszą publikację przede wszystkim do specjalistów różnych dyscyplin naukowych, dla których losy młodych państw Bałkanów Zachodnich są przedmiotem penetracji naukowej czy choćby tylko zainteresowania. Prezentowany Czytelnikom zbiór […]  nie pretenduje do całościowego, wszechstronnego opisu problemów państw i społeczeństw tego regionu, jednak wyrażamy nadzieję, że może stanowić istotny wkład w proces poznawczy w zakresie tej problematyki.

 


Spis treści

Recenzja książki w miesięczniku „Stosunki Międzynarodowe”

* * *

Wersje elektroniczne książki można zakupić przez stronę Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego.