Strona główna

Centrum Naukowo-Badawcze UŁ „Bałkany na przełomie XX/XXI w.” zostało powołane do życia uchwałą Senatu Uniwersytetu Łódzkiego w dniu 6 czerwca 2011 r. Idea stworzenia Centrum narodziła się w rezultacie dyskusji podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej Bośnia i Hercegowina 15 lat po Dayton. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, zorganizowanej w grudniu 2010 r. przez Katedrę Historii Europy Wschodniej UŁ. Uczestnicy konferencji uznali, iż istnieje potrzeba utworzenia ośrodka naukowego o zasięgu ogólnopolskim, grupującego przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych, który winien zająć się koordynacją i organizacją badań nad problematyką byłej Jugosławii, jej rozpadu i funkcjonowania nowych państw utworzonych na obszarze tzw. Bałkanów Zachodnich. Inicjatywa ta została skonkretyzowana i otrzymała formę zinstytucjonalizowaną w postaci Centrum Naukowo-Badawczego UŁ „Bałkany na przełomie XX/XXI w.”. Jego założycielem i pierwszym kierownikiem był prof. dr hab. Paweł Chmielewski. Obecnie kierownikiem Centrum jest dr hab. Konrad Składowski.

Głównym zadaniem Centrum jest prowadzenie badań naukowych o charakterze interdyscyplinarnym. Ich wykonawcami będą: historycy, politolodzy, prawnicy, ekonomiści i antropolodzy kultury Uniwersytetu Łódzkiego oraz innych ośrodków akademickich i naukowych.