Książka „Bałkany Zachodnie w systemie bezpieczeństwa euroatlantyckiego”

okladkab7

 

Bałkany Zachodnie w systemie bezpieczeństwa euroatlantyckiego, pod red. Albina Głowackiego i Sławomira Lucjana Szczesio,  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015

 

 

 

 


Bałkany Zachodnie w systemie bezpieczeństwa euroatlantyckiego to kolejna praca zbiorowa, przygotowana przez nasze Centrum, z serii „Bałkany XX/XXI” Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego. Jest to zbiór tekstów dwudziestu trzech naukowców polskich i zagranicznych, który poświęcony jest pamięci Twórcy i pierwszego Kierownika Centrum – śp. Profesora Pawła Chmielewskiego.

zdjecie

 

* * *

Od Redakcji:

 

W kolejnym tomie z serii „Bałkany XX/XXI” zaprezentowano studia i szkice z zakresu spraw politycznych, społecznych, gospodarczych oraz wojskowych, a także dyplomatycznych i wywiadowczych, dotyczące państw Bałkanów Zachodnich.

Autorzy dzielą się refleksjami m.in. o tym, jakie wyzwania stoją jeszcze przed tym regionem, jakie zagrożenia może spowodować dla Europy i świata ewentualna destabilizacja wewnętrzna w tamtych krajach, a także jak destrukcyjną siłą stał się (nie tylko tam) radykalny islam. Zwracają uwagę na to, jak ważną rolę mogą odgrywać Bałkany Zachodnie w międzynarodowym systemie bezpieczeństwa. Stawiają również pytania o to, co sprawia, że proces zmian na Bałkanach Zachodnich przebiega dość wolno – czy źródło tego stanu rzeczy tkwi tylko w sprawach wewnętrznych, czy jest to problem szerszy, dotyczący także reakcji społeczności międzynarodowej. Dlaczego mocarstwa nie mogą porozumieć się co do tego, jak i po co wspierać te kraje? Dlaczego organizacje międzynarodowe nie są w stanie zapewnić tam pokojowej stabilizacji? Czy możliwe są kolejne, groźne dla ładu europejskiego i pokoju światowego konflikty zbrojne w tym zapalnym regionie?

Rozważania nad tymi ważnymi kwestiami mogą zainteresować nie tylko historyków, politologów, prawników, dziennikarzy, ale także polityków i osoby, którym obszar bałkański jest – z różnych powodów – szczególnie bliski.

 

spis treści książki

* * *

Książkę można kupić m.in. w Wydawnictwie Uniwersytetu Łódzkiego.